Huisregels

Beachrules

Paviljoen De Zandmeren wil een veilige en gastvrije omgeving creëren voor iedereen. Om dit te realiseren hanteren wij huisregels waarop gehandhaafd zal worden. Bij het overtreden van deze huisregels zullen onze medewerkers u hierop aanspreken. Wij gaan ervanuit dat dit voldoende is, maar bij herhaaldelijk overtreden van de huisregels kan u de toegang ontzegd worden. Strafbare feiten dienen ten allen tijden gemeld te worden bij de politie.

 

Consumpties

Consumptie is verplicht. U mag de consumptie uitsluitend binnen de erfafscheiding van het Paviljoen nuttigen. Het is niet toegestaan eigen (meegenomen) consumpties te nuttigen binnen de erfafscheiding van het Paviljoen.

 

Het Paviljoen

 1. Eigendommen van het Paviljoen mogen niet mee naar buiten (buiten de erfafscheiding) worden genomen of zonder overleg worden verplaatst; hieronder vallen tevens (restanten van) drank en voedsel. Bij constatering van het veroorzaken van beschadigingen of vernielingen, wordt u geheel aansprakelijk gesteld voor reparatie en/of vernieuwing.
 2. Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend aan verlies of diefstal van (persoonlijke) eigendommen.
 3. Huisdieren zoals honden zijn van harte welkom mits aangelijnd en andere gasten niet tot last zijn.
 4. Bij het betreden en verlaten van het Paviljoen vragen wij u geen overmatig lawaai te veroorzaken zoals hard praten, schreeuwen of eigendommen van derden te beschadigen/ontvreemden.

 

Onze normen

 1. Iedere vorm van agressie jegens gasten en personeel is verboden. Hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt niet getolereerd.
 2. Het is verboden om wapens op zak te hebben. Bij constatering van wapenbezit wordt direct de politie ingeschakeld.
 3. Het in bezit hebben, gebruiken of verhandelen van verdovende middelen is verboden.

 

Veiligheid

 1. Zwemmen is op eigen risico. De reddingsbrigade houdt toezicht en verleent EHBO als de vlag bij de reddingspost is gehesen. Ons terrein grenst tot de waterrand.
 2. We adviseren schoeisel te dragen in verband met mogelijke glasscherven.
 3. Ouders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun eigen kinderen, zeker langs de waterkant.
 4. Op het Paviljoen zijn camera’s aanwezig voor uw en onze veiligheid.
 5. Conform de wet schenken wij geen alcohol aan gasten onder de 18 jaar. Bij twijfel zullen wij om identificatie vragen.

 

Complimenten, aanbevelingen
of klachten?


Heeft u klachten of aanbevelingen? Meldt het direct bij een medewerker, zodat we een oplossing of toelichting kunnen geven. Aan klachten achteraf kunnen wij vaak weinig meer doen. Hartelijk dank voor uw begrip! Complimenten zijn ook altijd welkom.

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze kunt u bekijken op khn.nl. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Volg ons nu om op de hoogte te blijven: